SILNOPROUDÉ ROZVODY


Průmyslové VN - rozvodny
- transformovny
- kabelové přípojky (včetně zemních prací)
- VN rozvody
- servisní údržba včetně pohotovosti - i formou outsourcingu
Průmyslové NN - rozvodny do 2500A
- kompenzace
- kabelové rozvody a přípojky (včetně zemních prací)
- venkovní sítě
- elektrické stroje
- servisní údržba včetně pohotovosti - i formou outsourcingu
Bytová výstavba - elektroinstalace
- kabelové přípojky (včetně zemních prací)
- hromosvody
Občanská výstavba - bytové domy
- zdravotnická zařízení
Elektrické vytápění - akumulační kamna
- přímotopné konvektory
- podlahové topné kabely
- tepelná čerpadla
- elektrokotle
- stropní sálavé panely
- vyhřívání okapových žlabů a
- vyhřívání venkovních ploch
Zasněžování lyžařských sjezdovek - elektrické rozvody
Záložní zdoje