PROJEKCE

 

 •  projekce elektro průmyslových, bytových a rodinných objektů, včetně zajištění stavebního povolení
 •  projekce průmyslových technologických celků
 •  výpočty a měření intenzity osvětlení
 •  projekce telefonních rozvodů, domovních telefonů, videotelefonů
 •  projekce hromosvodových soustav včetně výpočtu rizika
 •  návrh koordinovaných ochran proti přepětí
 •  návrh rozvodů televizních antén
 •  projekce strukturované kabeláže
 •  projekce EZS, EPS a MaR
 •  projekce a zajištění stavebního povolení a územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného osvětlení
 •  geodetické zaměření staveb, vedení, území
 •  protokoly o určení vnějších vlivů
 •  zajištění smluv s vlastníky pozemků a smluv o zřízení věcného břemene